Pravidla Draci.info

Draci.info je internetový portál shromažďující informace o dracích. Slouží drakům i těm, kteří k nim mají kladný vztah.

Tato pravidla usnadňují chod Draci.info. Administrátoři mají právo je poupravit (registrovaní členové budou na změny včas upozorněni).
Členové Draci.info jsou povinni se těmito pravidly řídit.

1. Registrace

 1. O registraci na Draci.info žádá uchazeč prostřednictvím registračního formuláře.
 2. Data z polí označených v registračním formuláři jako Doplňující otázky jsou viditelné pouze administrátorům.
 3. Registrace není automatická. O přijetí nebo nepřijetí rozhodují Administrátoři. Do dvou týdnů od registrace přijde žadateli e-mail o schválení nebo zamítnutí jeho žádosti o registraci.
 4. Od okamžiku schválení žádosti se uživatel zavazuje řídit se těmito pravidly. Neznalost pravidel neomlouvá.

2. Členové

 1. Členem se stává každý, komu byla administrátory potvrzena registrace (nebo přeregistrace).
 2. Každý člen je povinen dodržovat na webu Draci.info platné zákony České Republiky a státu, z jehož území k Draci.info přistupuje.
 3. Člen se nesmí pokoušet získat neoprávněný přístup k soukromým datům jiných uživatelů nebo tato data jakkoli zneužít. Nesmí také svou činností ohrozit chod Draci.info.
 4. Člen je povinen dbát na utajení svého hesla.
 5. Všichni přihlášení členové mohou vidět u všech zaregistrovaných členů jejich informace uvedené v registraci. Doplňující otázky jsou však viditelné pouze administrátorům.
 6. Porušuje-li člen pravidla, administrátoři mají právo ho podle míry a vážnosti porušení pravidel potrestat. Trestu však vždy předchází minimálně jedno varovné upozornění ze strany administrátorů. Při vážnějším prohřešku může být členovi zablokován přístup na Draci.info a může následovat až úplné smazání. Člen by měl oznámit administrátorům, pokud někdo hrubě porušuje pravidla Draci.info.
 7. Každý člen má právo na pomoc od administrátorů, pokud se jeho problém týká Draci.info či členů Draci.info.
 8. Pokud člen zjistí závadu nebo podivné chování čehokoliv na webu Draci.info, měl by tuto závadu nahlásit administrátorům s pokud možno podrobným popisem závady.
 9. Každý člen má právo si nastavit libovolnou ikonku, pokud není v rozporu s Pravidly Draci.info, žádný stávající člen již takovou ikonku nemá a obrázek na ikonce není převzat bez vědomí autora (pokud je autor členem Draci.info).
 10. Každý člen může dělat to, co mu tato pravidla nezakazují a nesmí být nikým nucen činit to, co v pravidlech uvedeno není.
 11. Členové Draci.info, kteří se alespoň jednou přihlásili a od posledního přihlášení jsou neaktivní více než 3 měsíce budou vymazáni. Členové, kteří se ani jednou nepřihlásili, budou po uplynutí 1 měsíce od jejich registrace taktéž vymazáni.

3. Administrátoři

 1. Administrátoři jsou právoplatní členové Draci.info, konkrétně Flaiming a Kitty. Pracují zcela zdarma a pečují ve svém volném čase o chod Draci.info a jeho uživatele.
 2. Administrátoři rozhodují o přijetí nebo nepřijetí nových členů.
 3. Administrátor má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech týkajících se provozu Draci.info.
 4. Administrátor se snaží - podle svého vlastního svědomí - zbytečně tohoto práva nevyužívat, pokud to není nutné.
 5. Administrátor nechává uživatelská data na pokoji a zbytečně do nich nezasahuje.
 6. Administrátor se snaží být v rozhodování moudrý a nestranný. Nemusí se však snažit být nezaujatý v diskuzi na fórech či v jiných případech, kdy vystupuje jako běžný uživatel.
 7. Administrátor naslouchá uživatelům a snaží se nejednat v rozporu s přáním většiny.
 8. V případě omylu při schvalování si administrátoři ponechávaji právo smazat člena, pokud se jim z jeho chování v rámci draci.info a dračích sletů zdá, že mu členství na Draci.info nepřísluší.
 9. Uživatel, který má pocit, že nějaký administrátor hrubě porušuje pravidla pro administrátory, se může obrátit na jiného administrátora.

4. Posílání textových a jiných dat na Draci.info

 1. Příspěvky (ať už do fór, komentářů, vzkazů či jinde) nebo data, jež uživatel odesílá na Draci.info nesmí být vulgární nebo s nevhodným obsahem (18+ a jiným).
 2. Příspěvek do diskuze je povoleno psát pouze v češtině nebo slovenštině, pokud není v popisu diskuze jasně řečeno, že slouží i pro nečesky mluvící členy.
 3. Člen přispívající do diskuze by se měl držet tématu, uvedeného v záhlaví diskuze. Pokud tak neučiní, může být jeho příspěvek bez upozornění přesunut (nejčastěji do diskuze "Off topic") či vymazán administrátory nebo správcem diskuze.
 4. U komentářů by se měl každý člen snažit hodnotit objektivně.

5. Fórum

Založení a správa diskuzí

 1. Založit novou diskuzi může každý registrovaný člen. Každá nová založená diskuze ale musí být nejdřív schválena administrátorem. Zakladatel diskuze se automaticky stává jejím správcem.
 2. Pokud člen založí diskuzi v jiné sekci, než kam podle jeho popisu spadá, bude mu diskuze přesunuta do správné sekce.
 3. Správce diskuze si může v popisu stanovit vlastní pravidla, která ale nesmějí být v rozporu s pravidly Draci.info.
 4. Správce je povinen starat se o diskuzi - tzn. aktualizovat topic (téma), pokud možno archivovat dobré příspěvky, udržovat diskuzi přehlednou a v mezích tématu.
 5. Pokud správce diskuze zanedbává své povinnosti, může mu být správcovství odebráno a předáno někomu schopnějšímu.
 6. Správce může předat správcovství jinému členovi, pokud s tím vybraný člen souhlasí.

Roleplay fóra

 1. V Roleplay fórech je možno provozovat roleplay. Viz FAQ
 2. Tato fóra mají také speciální způsob přispívání - takzvané "akční" zprávy (vyjadřující činnost) se píší mezi hvězdičky (například *usedl na skálu a rozhlíží se po krajině*). Vyřčené zprávy (tedy to, co říkáte) se mohou psát mezi uvozovky.
 3. Při roleplayi je zakázáno přílišné násilí a sexuální tématika. Také samozřejmě nesmí být to, co napíšete, v rozporu s Pravidly Draci.info.
 4. Není povoleno psát příspěvky netýkající se roleplaye (např. "Už budu muset končit, tak zase někdy." nebo jiný spam).

6. Tvorba

 1. Uživatel Draci.info může do sekce Tvorba přidat svůj výtvor. Každé takto přidané dílo musí být nejprve schváleno administrátory, což nastane jedině v případě, pokud splňuje pravidla uvedená níže. Pokud Váš obrázek nebude schválen, nepokoušejte se ho znovu nahrávat (pokud vám nepřišel vzkaz ohledně např. lepšího ořezání obrázku), bylo by to považováno za porušování Pravidel.
 2. Je povoleno přidávat pouze díla, jež jste sami vytvořili. Obrázek NESMÍ obsahovat žádné cizí prvky bez domluvy s případným autorem.
 3. Schválena budou pouze hotová a kvalitní díla. Zdejší tvorbu není možno využívat jako skladiště všech vašich pokusů.
 4. Tvorba s dračí tématikou je preferována, avšak v omezeném množství je schvalována i jiná kvalitní tvorba, kterou je třeba zařadit pod téma "Ostatní".
 5. Povolený limit vložených výtvorů na člena je 3 obrázky a 3 texty za 15 hodin.
 6. Jakékoli zneužití tvorby zdejších členů ze sekce Tvorba je zakázané a může vést až k vymazání účtu na Draci.info.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů
design © Olven