##default_nadpis##

Drakovědná literatura & prameny

Bestiáře a specializované dračí knihy

 • Augusta, Josef - Pejml, Karel, Draci a obři, tvorstvo pohádek a starých přírodopisů, Svoboda, 1947
 • Jorge Louis Borges: Fantastická zoologie, Odeon, Praha 1988
 • Gilles Ragache - Mýty a legendy - Draci, GEMINI, Praha 1992
 • Jaroslav Mareš: Po záhadných stopách, Orbis, Praha 1994
 • Vojtěch Sláma: Hon na vodní příšery, Regia, Praha 2002
 • Jaroslav Kopřiva - Bestie, monstra a jiné nestvůry, 2003
 • Luboš Antonín: Nestvůry a monstra, Půdorys, Praha, 2003
 • Montse Sant: Draci, Volvox Globator, Praha 1996
 • Dr. Ernest Drake: Drakonology, Candlewick Press, 2003
 • Karel Koutský: Draci středověkého světa, Mladá fronta, Praha 2005

Články

 • Pevnost č.2 - 2003:
 • Pavel Arawath Reichard :Drak - věčný symbol
 • Pavel Arawath Reichard: Drak je nejstarším průvodcem člověka
 • Františka Vrbenská: Draci ohně, vody, nebes
 • Slavko Kroča: Drak na východě, Nová Akropolis, no.21, jaro 2002, str.48-54
 • Martin Nejedlý: Historie o Meluzíně, Historický obzor (III.-VII.), roč.13,2001
 • Martin Kundrát, a Jaroslav Mareš: Microraptor gui - Časopis 21. Století, č. 5 -květen 2003
 • Jan Pechanec: Když se řekne drak http://www.pevnost.cz/article.php?IDClanek=235
 • Vanesa Trostová: Drak v bájesloví a obrazech http://curiavitkov.cz/clanek3.html
 • Iva Kuglerová: Draci www.kjv.wz.cz/texty/draci.rtf

Zahraniční články na internetu

Prameny k paleontologii

 • Oldřich Fejfar: Zkamenělá minulost, Praha, 1989
 • Josef Beneš: Dinosauři, Fénix 1993
 • Zbyněk Roček: Historie obratlovců, Academia, 2002

České prameny k mytologii

 • Jiří Melantrich: Biblí česká, Praha, 1570
 • Bible kralická, Vyšehrad
 • Bible, ekumenický překlad, 1980
 • Béowulf, český překlad Jan Čermák, Torst, Praha 2003
 • Snori Sturlusson: Edda a sága o Ynglinzích, překlad Helena Kadečková, Argo 2003
 • Holger Kalweit: Germánská kniha mrtvých, Eminent 2003
 • Edda, překlad Emila Waltera, Evropský literární klub (ELK) 1942
 • Severské balady, Aurora, Praha 2000
 • Homérova Ilias, přeložil Otmar Vaňorný, Jan Laichter, Praha 1934, Publius Ovidius Naso: Proměny, přeložil Ferdinad Steibitz, Odeon, Praha 1967
 • Tristram a Izalda, Mladá fronta, Praha 1980 Próza českého středověku, ed. Jaroslav Kolár a Milada Nedvědová, Odeon, Praha 1983
 • Donald Atwater: Slovník svatých, Papyrus, Vimperk 1993
 • Mandevilles Travels, Oxford University Press 1968
 • Příběhy dračích císařů, Istropolitana 1993
 • J.R.R.Tolkien: Nedokončené příběhy, Mladá Fronta
 • Vladimír Hulpach: Hrdinové starých evropských bájí, Victoria Publishing, Praha 1995
 • Vladimír Hulpach: Rytířské legendy, Avetinum, Praha 1977
 • Mabinogi, keltské pověsti, Zvláštní vydání, Brno 1996
 • Karel Kalláb: Pověsti hradů moravských a slezských, Melantrich, Praha 1996
 • Vesta Sarkosh Curtisová: Perské mýty, Lidové noviny 1997
 • Georges Duby: Vznešené dámy z 12. století, Atlantis, Brno 1997
 • Jakub de Voraigne: Legenda Aurea, Vyšehrad, Praha 1998
 • Alois Jirásek: Staré pověsti české, SNDK 1961
 • August Sedláček: Historické pověsti lidu českého, Melantrich 1998
 • Thomas Malory: Artušova smrt I-III, Jota, Brno 1998
 • Erberto Petoia: Mýty a legendy středověku, Volvox Globator, Praha 1998
 • Wojciech Iwanczak: Po stopách rytířských příběhů, Argo, Praha 2001

Pohádky

 • Ruské byliny, přeložila Bronislava Herbenová, Jan Laichter 1920
 • Božena Němcová: Pohádky, Josef R. Vilímek, Praha 1947
 • Vladislav Stanovský: O dvanácti mikitech, ruské pohádky, SNDK, Praha 1959
 • Jiří Horák: České pohádky, Praha, SNDK 1963
 • Jan Vladislav: Princezna s lískovými oříšky, anglické pohádky, SNDK Praha 1963
 • Karel Jaromír Erben: České pohádky, Melantrich 1939
 • Karel Jaromír Erben: Pohádková kytice, Albatros, Praha 1980
 • Jan Vladislav: Fracouzské pohádky, Albatros, Praha 1970
 • Jacob a Wilhelm Grimmové: Pohádky, Odeon, 1980

Cizí prameny k mytologii

 • H. R. Ellis Davidson: Scandinavian Mythology, Paul Hamlyn, 1969
 • E.M. Firlet: Smocza jama na Wawelu, Universitas Krakow, Kraków1996
 • Orsolya Réthelyi: The Lion, The Dragon and The Knight, Annual of Medieval studies at CEU, 7/2001
 • Calvert Watkins: How to Kill a Dragon, Aspects of lndo-European Poetics, Oxford University Press, New York, Oxford 1995
 • Harding, Carol E., Merlin and Legendary Romance, London 1988

Jiné prameny k dračím zprávám

 • Aurelius Augustinus: O Boží obci knih XXII., překlad Julie Nováková, Vyšehrad, Praha 1950
 • Pokračovatelé Kosmovi - Svoboda 1974
 • Thomas Cantimpratensis: Liber de natura rerum 1., H. Bolse, Berlin 1973
 • Hi1degarda de Bingen (1098-1179) a její vize, Křesťanské nakladatelství 1998
 • Isidor ze Sevilly, Etymologie, Oikúmené, Praha 2000
 • Plinius Starší: Kapitoly o přírodě, Svoboda, Praha 1974

Prameny k vyobrazení draků

 • Umění středověku, Larousse, Odeon, Praha 1969
 • Dějiny českého výtvarného umění, 1-2, Academia, Praha 1984
 • D. Hejdová - B. Nechvátal: Raně středověké dlaždice v Čechách, II. Památky archeologické 61, 1970
 • Antonín Matějček a kol.: Česká malba gotická, deskové malířství 1350-1450, Melantrich, Praha 1950
 • Julie Richterová: Středověké kachle, Muzeum hlavního města Prahy 1982
 • Anežka Merhautová: Skromné umění, Academia, Praha 1988
 • Josef Krása: České i1uminované rukopisy 13.-16. století, Odeon, Praha 1990
 • In august Company: The Collections od Pierpont Morgan Library, 1993
 • Albrecht Dürer: Apokalypsa, Vovox Globator, Praha 1993
 • Jiří Louda: Znaky evropských měst, Horizont, Praha 1994
 • Milan Mysliveček: Erbovník aneb kniha o znacích i osudech…, Horizont, Praha 1993 .
 • Zdeněk Hazlbauer: Historické kamnové kachle z Rabštejna nad Střelou, Unicornis, Praha 1995
 • Milan Mysliveček: Panoptikum symbolů, značek a znamení, Horizont, Praha 1995
 • Jiří Fait: Magister Theodoricus, dvorní malíř císaře Karla IV., Národní galerie v Praze 1997
 • Jan Frolík: Dlaždice 12.-13. století z Pražského hradu, Peres, Praha 1999
 • Pavel Brodský: Katalog iluminovaných rukopisů Knihovny Národního muzea v Praze, KLP, Praha 2000
 • Colleen Batey a ko1.: Svět Vikingů, kulturní atlas, Knižní klub a Balios, Praha 1998
 • Fantasy - encyklopedie fantastických světů, Albatros 2003

Prameny k alchymii

 • Nicolas Flamel: Vysvětlení hieroglyfických obrazů, Trigon 1990
 • Lambsprinck: O Kameni mudrců, Trigon 1991
 • Fulcanelli: Tajemství Katedrál, Trigon 1992
 • Salomon Trismosin: Splendor Solis, Trigon 1994, též v: Obrazový atlas hermetismu, Trigon 1990
 • Aurora Consurgens, konec 14. st. - Zentralbibliotek Zurich, V: Napříč říší Královského umění, Trigon 1995
 • Michael Maier: Atalanta Fugiens, 1617 též v: Obrazový atlas Hermetismu
 • Cyliani: Odhalený Hermés - Trigon 1996
 • Theophilus Presbyter: De diversis artibus, Wien 1874

Specializované dračí internetové stránky

Internetové stránky s významnými manuskripty

Autor: ArgonantusKomentáře


reagovat Crow - 2008-01-13 14:38:42
Nově také vyšla v nakladatelství Mladá Fronta kniha Draci -Historie Rodu. Autorem je Karl Shuker, předmluvu napsal Dr. Desmond Morris.
Zpráva byla upravena: 2008-01-13 14:39:21


Zápis povolen pouze přihlášeným.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů
design © Olven