FAQ - Hodnocení textů


Hodnocení se váže vždy ke komentáři a pro text od jednoho užiatele zde může být vždy jen jedno hodnocení.
Hodnocení nelze vkládat do reakcí (protože se mi s tim nechtělo dělat)

Pravopis
Gramatika, překlepy, hrubky, chybějící čárky, špatný slovosled a další - hodnoťte podle nalezených pravopisných chyb ale do hodnocení nezahrnujte úmyslně vložené chyby (např.: "Pak přiběhl zelenáč a zakřičel: 'Ork ne hloupí! Ork na Dracy Ynfo!')

Stylizace
Sestavení vět, hraní si se slovy, pojmy, větami nebo souvětími, správně posazené odstavce, přímá řeč v uvozovkách (není pravidlem ale čtenář by měl být z kontextu schopen jednoduše přímou řeč odlišit), celkově kvalitní čitelnost. V případě vložených odkazů na PDF se hodnotí i okrasné obrazce v textu (tzv. "dings"), použité písmo, barvy atd.

Obsah
Děj, pointa, příběh, zápletka, smysl atd. Zde není moc co napsat, každý má rád něco jiného.

Hodnocení by mělo být objektivní a nemělo by být přehnané. Nedávejte každému textu automaticky 5 hvězdiček jen proto, že se vám líbil a nehodnoťte vždy, pokud to nepovažujete za nutné. 5 hvězdiček pro pravopis znamená naprosto BEZCHYBNÝ text ale hodnotit pravopis u básně se sto slovy je bezpředmětné - malé texty s chybami většinou správci textů zamítnou a upozorní autora na opravu.
5 hvězdiček dávejte zřídka a z rozmyslem a snažte se být kritičtí.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů
design © Olven