Draconity FAQ


"Jsem drak."

Vystihují tyto slova tebe nebo někoho, koho znáš? Pokud ano, možná jsi zvědavý, co tento výrok skutečně znamená.

Možná se zajímáte o duševní aspekt draconity. Nebo jaké dokumenty jsou dostupné. Mnoho lidí zajímají psychologické základy draconity. Možná se zajímáte o duchovní aspekty nazývání se drakem. Případně jaké dokumenty a zdroje jsou dostupné.

V tomto dokumentu bych se pokusil popsat všechny tyto věci co nejjednodušším a nejpřesnějším způsobem. Ať už objevujete svou vlastní draconitu vy, nebo někdo z vašich přátel či příbuzných, doufám, že vám přijde vhod.

Pokud máte nějaký dotaz (specifický nebo všeobecný), na který zde není odpověď, můžete se zeptat na admini@draci.info, a nebo napsat přímo autorovi tohoto dokumentu (v angličtině! Kontakt na něj najdete dole).

Dračí slovníček

 • "Draconita" (z anglického "Draconity") - V zásadě to znamená "být drak" (člověk s dračí duší); mít hluboký vztah k drakům.
 • "Draconik" (z anglického "Draconic" nebo "Dragonkin") - Označení pro člověka, který se cítí být drakem (člověk s dračí duší), nebo opravdu velkého blázna do draků

Shrnutí otázek v tomto FAQ

VŠEOBECNÉ OTÁZKY MYŠLENKA DRACONITY DRACONITA A NÁBOŽENSTVÍ SPOLEČENSKÝ ASPEKT DRACONITY OSTATNÍ OTÁZKY KONTAKTNÍ INFORMACE


VŠEOBECNÉ OTÁZKY

 • Co jsou draci?

  Draci jsou mýtičtí tvorové (viz "Co pro vás draci znamenají?" níže), vyskytující se v legendách a příbězích téměř každé civilizace. Jsou zde dva hlavní typy draků: Západní draci, kteří jsou spojováni s ještěry a obvykle hlídají nesmírné poklady nebo testují hrdinovu sílu; a Východní draci, jejichž fyzický vzhled je směsicí více rozdílných zvířat a jsou spojováni se silami přírody.

  Mnohem detailněji popsané různé typy draků a jejich příběhy a symbolismus můžete nalézt v alt.fan.dragons FAQ na http://www.dragonfire.org/IndexFAQ.html nebo na Jen Walkeryho "Co je drak?" stránce na http://www.draconian.com/whatis/.

 • Co to znamená, když někdo ríká "Jsem drak"?

  Je to prohlášení o své totožnosti. Říct "Jsem drak" znamená, že jste přijal draky jako důležitou součást svého života -- jejich společenskou skupinu, způsob pohledu na ně a též způsob pohledu na svět.

  Kromě toho, pojetí drakonity je čistě individuální záležitost. Mnoho lidí čerpá z dračí identity sílu a energii pro každodenní život, avšak někteří drakonitu potlačují ve snaze vyrovnat se s životem v lidském světě. Někteří přikládají své draconitě takovou důležitost, že se představují jako draci dokonce i neznámým lidem; mnoho draků je zvyklých reagovat na své dračí jméno i na veřejnosti, někteří projevují svou dračí identitu raději jen mezi nejbližšími přáteli.

 • Co pro vás draci znamenají?

  Draci jsou mocné symboly, přesahující rámec každodenního života, pocházející ze vzdálených hlubin času. Zda jsou dobří nebo zlí -- zda ztělesňují sílu nebo vědění -- zda lidstvo provází nebo mu čelí -- to vše závisí na kultuře a individuálním pohledu.

  Je to způsobeno tím, že draci jsou mýtičtí tvorové. Mýty a příběhy obsahují hlubokou pravdu a mají hluboký dopad na životy těch, kteří v ně věří (1), jako například Ježíšova smrt a zmrtvýchvstání, Hindovy příběhy o stvoření nebo teorie Velkého třesku. Bez ohledu na to, zda jsou objektivně pravdivé, či ne, mýty jsou vždy pravdivé pro ty, kteří v ně věří, a odpovídají nám na základní otázky o povaze přírody a vesmíru.

  Draconita v sobě určitým způsobem zahrnuje mýty zmíněné výše. Protože zde není žádný standart, jak má takový "správný drak" vypadat, skutečnost a výpovědi se liší člověk od člověka. Ale jedna věc je jistá: jsou úžasní.

 • Proč draci?

  Protože to je to, co jsme. ]B=8)

MYŠLENKA DRACONITY

 • Zbláznili jste se?

  Draconita se může zdát normálnímu člověku jako docela "jiná" víra, ale je třeba mít na mysli, že být "jiný" a být blázen není to samé. Mít rád česnekovou zmrzlinu (opravdu existuje!) je nezvyklé. Vytáhnout AK-47 v místním McDonaldu je šílené. Neznám žádné takové draky.

  Obecně, jeden z největších bojů, jimiž draci musí projít, je smířit se s jejich draconitou, jednoduše proto, že je to tak rozdílný pohled pohled na svět. Znamená to čelit svým pochybám a obavám, často úplně sám. Pro někoho je o moc jednodušší ignorovat otázku své draconity než aby se jí postavil čelem. Proto přijmutí svého vnitřního draka vyžaduje velkou dávku sebeúcty a vnitřního klidu -- dvě kvality, které šíleným lidem chybí.

 • Přijmají ostatní "normální" lidé tvou draconitu?

  Určitě ji mohou přijmout, ale ne všichni jsou toho schopni. Draci jsou natolik vzdáleni běžně uznávaným ideálům, že většina lidí ani vážně neuvažovala o jejich možné existenci. Někteří z nich jsou však natolik tolerantní, že si dokáží zachovat objektivní pohled, pokud jsou s dračí problematikou seznámeni. Mí přatelé (i rodiče!) byli všichni konfrontováni s mou drakonitou, vysvětlil jsem svou situaci i spoustě cizím lidem a dostalo se mi příznivého přijetí. (Jiní draci neměli tolik štestí a já plně soucítím se všemi, jejichž drakonitu rodiče nepřijali.)

  Názory se liší člověk od člověka a hodně závisí na kultuře, výchově, ochotě naslouchat a míře zakořeněnosti skepticismu. Obecný postoj, jaký jsem viděl je, že někdo osobně nevěří v draky, ale přijímá, že já jsem drak -- což je pro mě dobré; Tak dlouho, jak budou oni respektovat můj pohled na svět, i já budu svolný k respetování jejich.

  Samozřejmě, zdali je draconita přijímána nebo zamítána "hlavním proudem" nemá co do činění s její opravdovostí. Jediný názor, který je pro vás opravdu důležitý, je váš vlastní.

 • Není víra ve své dračí já útěk před realitou?

  Akt přijmutí své draconity často obsahuje vnitřní boj; hlásání své draconity přátelům a známým často končí odcizením; draconita není žádný "svět fantazie", kde by se mohl drak schovat -- naopak, draci mají navíc potíž se zapadnutím do lidské společnosti, jsou takoví duševní outsideři. Tak kde je v tom útěk před realitou?

  Útěk před realitou také může znamenat nedostatek sebepozorování, neochotu poznat sám sebe. A i v tomto bodě není draconita útěk před realitou. Naopak - popřením své dračí podstaty -- odmítnutím pravdy, aby se předešlo společenským a vnitřním konfliktům JE útěk od reality. Ten, kdo si projde nesnadnou cestou objevování své dračí podstaty, nepotřebuje uznání druhých, kteří nepochopili, že s draconitou to není jednoduché.

 • Doopravdy věříte, že jste draci?

  Ano -- stejným způsobem, jako je někdo Katolík nebo heterosexuál. Draconita je jako totožnost. Přijali jsme v sobě tu část, která se považuje za draka. Skutečně jsme si ale "vybrali" být draky, nebo nám to bylo nějak předurčeno? Nevím.

 • Věříte, že jste (nebo se můžete stát) opravdovými, fyzickými draky?

  Tuto otázku má většina lidí na mysli, když se mě zeptá "Opravdu věříš, že jsi drak?" -- mají mylnou představu, že všichni lidé, co usilují o bytí drakem, čekají každým dnem, že jim vyraší křídla a šupiny. To není obecně pravda.

  Mnoho lidí jsou draci duševně, a toto (více či méně) abstraktní spojení je nejhlubší, jaké jen může být. Jsou zde i tací, kteří věří, že v tomto svém životě jsou lidé, ale v minulých životech byli draky, tudíž je pro ně draconita přirozenější. Samozřejmě jsou zde i draci, kteří usilují o získání dračí formy již během svého lidského života, a také na tom není nic špatného.

 • Jak poznám, jestli jsem drak nebo ne?

  Naneštěstí na to není právě jednoduchá odpověď -- nejsou na to žádné testy ani identifikační karta, kterou byste se mohl prokázat. Jediná možná cesta obnáší usilovné zkoumání svého já a vlastního nalezení pravdy. Neberte zkratky a nevěřte těm, co ríkají jinak - čím více sil vložíte do hledání, tím větší význam pro vás vaše draconita bude mít.

  Zeptejte se sám sebe: Usiluji o draconitu protože v ni věřím, nebo protože je to "in"? Mám nějakou představu co to znamená být drakem? Budu schopen přijmout, že nejsem drak, pokud to tak vyplyne z faktů co najdu? Je draconita odpovídající vysvětlení všech faktů, co jsem nalezl? Je to to nejlepší vysvětlení? Pokud neumíte odpovědět na některé tyto otázky, odpověď na některé je "ne", nebo jste o svojí draconitě přesvědčeni na o něco méně než 100% (pokud jste opravdu na 100% přesvědčení, proč vlastně čtete tuhle otázku? :-)), tak si ještě dejte čas na přehodnocení.

  Je naprosto v pořádku, nebýt si jistý; Říkal jsem lidem "Myslím, že jsem drak" půlku desetiletí, než jsem objevil tolik na to, abych to věděl. Neuspěchejte to. Draconita je nádherný cíl na cestě sebepoznání -- užijte si cestu!

 • Co když nejsem drak, ale jsem s draky v duševním spojení?

  Je zde mnoho lidí, co považují své dračí já pouze za část svého lidského já, nebo úplně oddělenou část -- jiný aspekt své osobnosti, nebo určité "ztělesnění", se kterým jsou v duševním kontaktu, nebo vnější identita, se kterou komunikují a s níž jsou spjati.

  Jak jsem si uvědomil, že má dračí podstata není jenom má část, ale jsem to , napsal jsem FAQ z tohoto pohledu. Ale nesnažím se zde vyloučit ty, u kterých hraje jejich drak jinou roli! Hodně otázek v tomto FAQ platí, ať už je váš vztah s vaším drakem jakýkoli. Ale některé otázky (a odpovědi) mohou platit specifičtěji pro můj způsob vnímání draconity, takže pokud něco z toho co píšu cítíte jinak, můžete mě kontaktovat (kontakt napsán na konci tohoto dokumentu). (viz také "Jaký máte názor na "dračí magii"?" níže)

 • Považujete draky za "nadřazené" lidem?

  Odpověď by se zprvu mohla zdát jednoduchá: Byli bysme na svou draconitu hrdí kdyby odpověď zněla "ne"?

  Toto je ale velmi povrchní pohled na věc. Je mnoho věcí, v nichž lidé vynikají, a jen proto, že draci jsou na sebe hrdí neznamená neschopnost poznat krásu lidského života. Praví draci neživí svou identitu na úkor svého lidství -- setrvávají s draconitou, protože jim více sedí.

  Z mé zkušenosti - během mého posledního dračího života jsem občas proklouzl do místního lidského města koupit knihy, a vždy mě fascinovala lidská muzika. (Měli byste vidět mou kolekci CD!) Nestyděl bych se za to být člověkem, a občas (například když čtu Loren Eiseley) jim závidím. Nicméně, jsem drak. Není to o nic lepší než být člověkěm, prostě jiné. A pro mě daleko lepší.

 • Proč si vybrat zvíře, které reálně neexistuje?

  To, že nebyla dosud prokázána skutečná existence, ještě neznamená jejich naprostou nereálnost. Vemte si množství kultur, východních i Západních, které mají ve své mytologii draky -- a mizivé procento kultur, které nemají. Jak můžeme vysvětlit toto rozšíření draků v mýtech? Je přijatelnější říct, že to jsou nějaké "dávné vzpomínky na dinosaury" (přitom dinosauři přestali existovat před 65 miliony lety),než připustit reálnost draků?

  Ať draci fyzicky existovali nebo ne, v důsledku v tom není příliš velký rozdíl. Draci jsou mystičtí tvorové (Podívejte se na "Co jsou draci?") -- a tudíž jsou přijatelně reálné bytosti pro ty, kteří věří mýtům. Je to otázka víry ... stejné víra, která obrací lidi ke Křesťanství nebo k vědeckému skepticismu (ano, i pro bytí skeptikem je třeba víra -- víra, že je téměř vše jasné, vysvětlené a pochopené, víra, kterou ne všichni sdílí).

 • Rád bych byl drakem taky, ale nezacházíte s tím už příliš daleko?

  Rádi jsme draky. Hodně to pro nás znamená. Kdyby ne, nepřiznali bychom si ji.

  "Zacházet příliš daleko" je relativní. Na toto navazuje otázka "Proč veříte něčemu, co epovažuji za reálné?" Jediná možná odpověď na tuto otázku je "Protože pro mě je to skutečné."

 • Proč používáte "dračí jména" odlišné od svých lidských?

  Draconita je otázka identity, a být uznáván ostatními jako drak je pto tuto identitu důležité. Jméno je nejvíce přímý a jasný způsob jak to projevit. Pokud se někdo chce držet spíše svého dračího jména, zabráněním mu v tom může být stejně urážlivé jako trvat na nazývání papeže "Honza" (pozn. překladatele - v originále "John").

  Nedokazuje to skutečné bytí drakem, ani odmítnutí lidství (viz "Považujete draky za "nadřazené" lidem?" výše). Mnoho draků považuje svá dračí jména jako více na ně sedící a smysluplnější, než jejich lidská jména, které jsou v podstatě náhodná. Například "Baxil" znamená v dračím jazyce "milovaný", a jako takové je to pro mě významné slovo. Dračí jméno může být pro někoho také připomínka jeho závazku k jeho draconitě, stejně tak, jako s obrácením se na Islám můžete přijmout nové jméno (např. Cassius Clay / Muhammad Ali).

 • Co si draci myslí o ...?

  Jsme skupina jenom názvem a nemáme žádné pevné dogma. Pochybuji, že budeme někdy schopní všichni se na něčem shodnout ;) Samozřejmě nemohu skrze toto FAQ mluvit za všechny draky, rozdílné postoje jsou vítány. (viz kontakty na konci dokumentu)

 • Jací jsou draci v reálném světě?

  Draky můžete najít v lidech velmi různorodého věku, od dětí školou povinných až po prarodiče, v různých sociálních skupinách a také téměř všude po světě. Obecně je velmi těžké rozeznat je v davu. Z mé zkušenosti mohu říct, že většina draků jsou "sebepozorující" jedinci, mnoho z nich cítí sociální odtržení od svých vrstevníků již od ranného věku a mnoho z nich je také velmi dobře vzdělaných a nebo také velmi neúspěšných. Draconita maže věkové rozdíly, ačkoli více je zde jedinců mužského pohlaví než ženského (což platí pro většinu internetových komunit). Naprostá většina draků jsou zarytí čtenáři a ne nečekaně právě fantasy a sci-fi literatury.

DRACONITA A NÁBOŽENSTVÍ

 • Je Draconita sekta?

  Ne.

  Sekta je organizace, obvykle s náboženským podtextem, charakteristická přítomností charismatického vůdce, požadavkem na beyvýhradné přijetí jejich dogma a zaměřuje se na finanční podporu členů sekty.

  Být drakem neznamená naprosto nic z toho. Dračí komunita nemá žádné členy, kteří by mohli být nazýváni "vůdci". Není zde nic, čemu by někdo musel věřit, aby sebe mohl nazývat drakem (kromě vlastní Draconity, viz definice). A není zde ani žádný účet na posílání peněz.

  Nesnažíme se nahnat co nejvíce důvěřivých lidí do draconity, právě naopak. Konverzace v dračích kruzích bývají příátelská a na úrovni, a pokud se někdo rozhodne zůstat, je to možná tím, že mají rádi nenucenou a přátelskou atmosféru, která charakterizuje veškerou naši online korespondenci. Ne-draci jsou vždy vítáni -- je zde mnoho lidí, kteří se v dračích kruzích pohybují již po mnoho let! nevyvíjíme žádný socuální nátlak -- nemusíte být drak, abyste mohl účastnit v jakékoli z komunitních aktivit.

  Draci jsou velmi různorodá skupina. Po delší době zde bude každý téměř jistě vystaven velmi širokému spektru vyznání nebo mínění, ale žádný z nich není vynucován na ostatních. Pokud někdo, na kom vám záleží, věří v to, že je drak, můžete si být jisti, že se tak rozhodl z vlastní vůle.

 • Je draconita náboženství?

  Draci jsou skupinou jenom podle jména, nemají žádné pevné dogma. Jediný požadavek pro víru v bytí drakem je určitá víra v existenci draků jako takových (viz definice draconity). Není zde žádná organizace, která by zaváděla standardy pro draconitu. Nejsou tu žádné rituály, dohody nebo vyžadovaný etický kodex. Zkrátka, ne.

 • Existuje nějaké "Dračí náboženství"?

  Nevím o žádném "dračím" náboženství, ale (dá se očekávat), že některé náboženství se obrací k drakům více než jiná (2). Předpokládám, že typický drak má takové chápání světa, jaké nespadá do škatulky žádného náboženství, i když se jistě najdou i draci, vyznávající různá náboženství.

 • Je draconita kompatibilní s mou vírou v určité náboženství?

  Víra ve svou draconitu neznamená ve své podstatě vytvoření neslučitelnosti s některým náboženstvím -- není zde žádná nauka draconity, která by určovala v co musíte věřit. Jsou zde samozřejmě také konflikty s některými vírami, ale ty jsou způsobené naukou příslušného náboženství, nejčastěji když tzto náboženství označují draky jako odvěké zlo.

  Konkrétní příklad: Křesťané, požadující doslovný výklad bible tradičně měli problém s draconitou. (viz následující otázka)

  • Může být někdo křesťan a zároveň drak?

   Křesťanství obecně požaduje víru v Ježíše Krista jako jediného boha. Draconita není neslučitelná s žádným z těchto pojetí, a proto je v zásadě možné být "křesťanským drakem". "Velebte Pána země, vy draci, a ostatní tvory hlubin/temnoty." (žalm 148:7)

   Je mnohem jednodušší být drak v osvícené církvi. Ve více uzavřenějších církvích, kde se drží doslovných výkladů Bible může být draconita nespojitelná s jejich učením. (viz následující otázka)

   "Křesťanští draci" podle mé zkušenosti často mají velmi pestrou a hlubokou mytologii, která sjednocuje jejich pojetí draků a boha. Jeden můj přítel například označuje draky jako Boží andělé.

  • Nejsou draci v Bibli označováni jako symbol zla?

   Jako všechno v tak symbolicky založené knize, tak i pojetí draků závisí na interpretaci. Draci byli typicky spojováni s Antikristem. (...) Nicméně, je zde nezanedbatelná možnost, že John psal o Římském císařství v této pasáži pouze symbolicky, takže vyvstává otázka: Proč byl drak použit jako symbol něčeho zlého?

   Draci jsou velmi majestátní a lehce se dá určit, že s lidmi nemají moc společného. V náboženství tak zaměřeném na lidství jako Křesťanství je to staví automaticky do role nepřátel. Byli označováni za nepřátele jednoduše díky síle jejich symbolismu a mytologie.

   Jistěže ne všechny odkazy na draky v Bibli je označují jako zlé. Ale obecně je západní myšlení zatracuje -- dle mého mínění neprávem.

SPOLEČENSKÝ ASPEKT DRACONITY

 • Jak se stanu drakem?

  Buď je někdo drak, nebo drak není. Snažit se "stát" drakem je jako chtít změnit své pohlaví bez příslušné operace. Zkráceně, lidé se nemohou jen tak "stát" draky.

  Nicméně: Nelze říct, že draci ve všech případech ví, kdo jsou! Jen málo jich je zrozeno s uvědomněním jejich vnitřní draconity; Většina musí svou draconitu v sobě najít. Draconita je stejně pravá, i když je nalezena třeba až ke konci života. Objevení vnitřní draconity se nebere jako její "vznik", ale spíše jako její "návrat". Skuteční draci poznají rozdíl.

  Nakonec otázky probublají k "Jak poznám, jestli jsem drak?" (odpovězeno výše). Nicméně, ať už drak nebo ne, může každý vstoupit do komunity. Mnoho nových členů komunity si "adoptuje" určitý charakter -- ale později dospějí ke zjištění, že tento charakter adoptoval JE.

 • Jak se můžu stát členem dračí komunity?

  Všichni lidé, ať draci nebo ne jsou v dračí komunitě vítáni. Na internetu má tato komunita podobu Usenet newsgroups (jako napriklad alt.fan. dragons), IRC (Internet Relay Chat, například server Dalnet a kanál #afd [a nebo #draci.info na furnetu - poznámka překladatele]), množství WWW stránek (stránky AFD, http://www.dragonsfire.org), MUCKy (nejznámější dračí MUCK Alfandria - Alfandria.chameleon.org, port 8888), roztroušených mail listů, chatovacích místností a různých diskuzních fór. Téměř všechny tyto místa jsou otevřeny veřejnosti, takže klidně přijďte, poseďte a dejte o sobě vědět. Informace o tom, jak se dostat do newsgroup nebo na IRC najdete na mnoha místech.

  Čím déle zde budete a čím více přispějete komunitě, tím více bude vaše jméno známé. Tak se nestyďte a ukažte se!

 • Je draconita odnož furry fandomu?

  Mnoho lidí přišlo k draconitě skrze větší komunity známé jako "furríci", kteří mezi sebe počítají lidi se zajímají o antropomorfické zvířata. Draci se v zásadě též počítají mezi furries, protože termín furry je aplikovatelný na všechny lidi, kteří mají lidské vlastnosti a zároveň zvířecí (ať už mají srst nebo ne).

  Nicméně, draconita se neosamostatnila od furry komunity. Není to "nová" myšlenka a nebyla vymyšlena žádným jednotlivcem z komunity, tím méně furríky. I přestože draci a furries jsou pod jednou střechou, nejsou příliš propojeni.

 • Jak moho draků je tam venku?

  Odhady se různí. Je jisté, že je jich na celém světě alespoň 500 až 1,000 -- tolik jich je aspoň aktivních v internetových dračích komunitách, nejvíce v USA, ale i na nejrůznějších místech světa.

  Vzhledem k tomu, že se stále objevují noví draci, zdá se rozumné předpokládat, že tzto odhady jsou hodně podhodnocené. Jeden z nejodvážnějších odhadů počítá 600,000 lidí na světě mezi možné draky, někteří to o sobě nemusí ani vědět. Toto číslo se může zdát vysoké, ale mějte na mysli jak malé procento je to stále z celosvětové populace.

 • Existuje nějaká oficiální organizace, sdružující draky?

  Když dáme bokem všechny "Dračí unie", není zde žádná skupina nebo jednotlivec, který by reprezentoval draky, ať už v lidské podobě nebo "reálné" draky. Někdo může být drak a přitom naprosto nezávislý na jakékoli organizaci nebo komunitě.

  Za asi nejznámější shromažďovací místo draků se dá považovat alt.fan.dragons, #afd, Alfandria (MUCK). Nejsou to žídné "oficiální" dračí komunity, pouze místa, kde je větší koncentrace draků než jinde.

 • Proč je dračí komunita převážně internetová?

  Dračí komunita v našem světě rozprostřena tak široce a zároveň řídce, že je téměř nemožné udržovat se všemi fyzické spojení. (Po první 3 roky mých zkušeností s draconitou jsem si myslel, že jsem sám a tedy pravděpodobně blázen. Pro detailnější informace se podívejte na "Jak můžete objevit svou draconitu?" níže.)

  Prostě řečeno, internet zviditelňuje "okrajové" skupiny s nestandartní vírou nebo myšlením. S ním je mnohem jednodušší najít někoho s podobnými názory a komunikovat spolu. Výsledkem lidé, kteří by se normálně nesetkali s dalším drakem roky, najednou objevují desítky i stovky jiných draků -- přes internet. Samozřejmě to také vede k většímu počtu osobních kontaktů (když už se s někým znáte přes internet a přebývá někde ve vašem okolí, proč se s ním nesetkat osobně).

  • Proč trávíte tolik času na internetu?

   Často se stává, že draci cítí neporozumění jejich víře u všech, vyjma dračí komunity -- pocit, který je bohužel reálný, protože pro mnoho lidí je draconita velmi težko akceptovatelná. A jelikož dračí komunita je v naprosté většině internetová, mohou jeho "dračí" části (komunitní stránky apod.) vyvolávat velmi reálný dojem domova.

   Pokud jste přítel nebo příbuzný draka, na kterém vám záleží, a tráví nepřiměřeně mnoho času na internetu, první krok ke zlepšení je více ho tolerovat, zajímat se a pochopit jeho draconitu. Čím více pochopení a přátelství bude cítit i mimo internet, tím méně bude potřebovat projevit svou draconitu na internetu. (nicméně nečekejte, že se toho vzdají úplně. Bytí drakem je pro ně velmi skutečná a vážná věc, a odtržení od blízkých přátel zákazem internetu může vyvolat pocity citového odcizení, což situaci ještě zhoršuje.) Také doporučuji více sledovat co na internetu dělají -- možná zjistíte, že s jejich použitím internetu souhlasíte. S trpělivostí a podporou můžete dojít ke zdravé rovnováze.

 • Jsou všichni v dračí komunitě draci?

  Ne. Všichni tvorové jsou vítáni. V dračí komunitě najdete rozmanité tvory, od draků přes lidi, vlky ke gryfonům, dlakům, rybám atd. (viz "Jak se mohu stát členem dračí komunity" výše.)

  Přesto i mezi draky samotnými je nevyhnutelně pár jedinců, kteří nevěří, že jsou draci, ale prohlašují to o sobě. Duvody pro toto jednání se různí od neúplného porozumění draconity po vědomé přesvědčení, že všichni jsou draci jen ve smyslu roleplayingu (což nejsme). Největší příčina změny členů v dračí komunitě je, když někteří předstírají svou draconitu a náhle jim dojde, že my to bereme smrtelně vážně, rychle se rozhodnou, že nechtějí být s lidmi, kteří věří v něco, co oni nechtějí akceptovat (viz "Zbláznili jste se?" výše).

 • Jak rozeznáte opravdového draka od toho, který to jen předstírá?
  (také viz "Jak zjistím, jestli jsem drak?" výše)

  Odpověď na tuto otázku někdy probublá na povrch sama -- lidé, kteří jen předstírají svou draconitu a do své dračí identity nevkládají tolik, jako praví draci. Aktivita v tomto směru je nejlepší indikátor.

  Samozřejmě by bylo o dost jednodušší říct, který drak je "falešný", kdyby jsme věděli jací jsou "opravdoví" draci. Potulování se v blízkosti dračí komunity na několik měsíců a poznávání jednotlivých draků je velmi dobré pro utvoření vašeho názoru na draky.

  Pro seznam pár věcí, kterých si můžete všimnot po delším vystavení draconitě se můžete podívat na http://www.draconity.com/faq/true-dragons.txt (anglicky).

OSTATNÍ OTÁZKY

 • Mohu poznat z Dragon Purify testu, jestli jsem/nejsem drak?

  Dragon Purify test (nebo také Draconity test, Draconity Corruption test) byl vyroben Dymusem v roce 1995 a můžete ho najít na http://www.armory.com/tests/draconity.html , byl určený pro zjištění míry vlastní draconity skrze řadu otázek, jako "Reagovali jste někdy na své dračí jméno dříve než na své lidské?"

  Test sám má v záhlaví napsané: "Teto test je pouze pro zábavu a pobavení. Pokud se vám zdá, že váš výsledek neodpovídá vaší skutečné draconitě, ignorujte ho ... Varujeme vás, že správnost testu není rozhodně příliš vysoká, je hlavně pro zábavu."

  Není pravda, že by draci měli lepší výsledek než lidé, starousedlíci alt.fan.dragons mívají ale obvykle lepší výsledek než nováčci, dokonce i pokud jde o ne-dračí starousedlíky. Konečně, lepší výsledek v testu neznamená, že jste "více" drak než někdo s menším skóre, a není zde ani spodní hranice, kterou by měl splňovat každý drak. (...)

 • Jaký máte názor na "dračí magii"?

  Dračí magie, popsaná D.J. COnway v její knize Tanec s draky (nakladatelství Llewellyn [americké], 1994), ahrnuje i vzývání dračího ducha pro pomoc při magické práci. "Přivolejte jejich nestárnoucí moudrost a sílu!", ríká jeden z textů na přebalu knihy.

  Jako drak a praktikující okultista shledávám sliby Tance s draky poněkud hloupé -- vše, co musím pro přivolání nestárnoucí mourdosti a síly draků je podívat se sám do sebe. Nicméně, jsem si jistý, že kniha je určena spíše lidem, a rozumím, že pro ne-draky může být tato kniha docela cenná.

 • Jak jsi objevil svou draconitu?

  Upozorňuji, že nemohu mluvit za všechny, ale jenom za mě. Každý to může popisovat trochu jinak.

  Přes 10 let jsem vyrůstal jako člověk a postupně jsem zjišťoval, že nejsem normální. Zjistil jsem, že tuto "nenormálnost" nejlépe vysvětluje draconita. Nashromážděné důkazy a dlouholeté zkušenosti mě dovedly k závěru, že být drakem je jediné vysvetlení, které dává smysl.

  Detailnějsí verze mého příběhu (a sebepoznání) je na http://www.tomorrowlands.org/draconity/history.html . Pěkné počtení, a hodně štěstí s vaším objevováním draconity!


Poznámky a reference

1.
Dr. John Simmons, Beliefs and Believers, Governors State University

2.
On a widespread level. There will always be dragons, of course, who bring their racial identity into a personal spiritual framework. When I was younger I did so under the name Thidereanism. I still hold to its principles, but don't find its structure important any more.
Pokud máte nějaké otázky, můžete kontaktovat přímo autora tohoto FAQ na email faq@tomorrowlands.org.
Převzato z http://www.draconity.com/faq
© Tad "Baxil" Ramspott 1998. In brief, non-technical language, here's the rules to follow if you're thinking of redistributing this: (1) Credit. (2) Don't charge. (3) Don't change. Pass it on to your friends at will. If you've got any doubts on my policy, mail me and I'll send you the legalese. I don't need to bore everyone with it. I'll note, though, that all images on this page are original creations © me '98. The usual conditions of use and distribution apply; in addition, please help me keep my pages distinctive by not using them on your website.

Souhlas s poskytnutím osobních údajů
design © Olven